info@reverterindustries.com +34 977 73 00 71

Català |  Castellano |  English |  Français |  Deutch

Fabricació d’estructures

Disposem d’unes instal·lacions de 3.500 m2 i de ponts grua de gran capacitat, situats a 8 metres d’alçada, que ens permeten la fabricació i premuntatge de peces i conjunts d’una gran envergadura.

  • Estructures de suport per a dipòsits i maquinària
  • Escales, passarel·les, baranes
  • Encofrat
  • Reforç d’estructures de formigó

Fabriquem i muntem qualsevol tipus de tancament metàl·lic en cobertes i façanes. Les unions de l’estructura les realitzem tant cargolades com soldades, segons especificacions del client.

Les nostres estructures estan dissenyades per facilitar el seu muntatge en el destí final i, per tant, per economitzar recursos en l’acoblament in situ.