info@reverterindustries.com +34 977 73 00 71

Català |  Castellano |  English |  Français |  Deutch

Empresa

HISTÒRIA I FUTUR


Abans que Sillicon Valley posés de moda emprendre start-ups des d’un garatge, Joan Reverter Castell (1922-2001) ja va fundar l’any 1946, a un magatzem llogat de 46m2, l’empresa Joan Reverter, dedicada a la reparació de motors d’explosió i mecanitzat de peces.

L’any 1957, amb el trasllat a un local més gran, comencem a realitzar treballs de serralleria, muntatge i fabricació de canonades per a la instal·lació de grups submergits, la qual cosa marcarà l’inici de la nostra trajectòria en l’àmbit de la caldereria industrial. La conversió del secà al regadiu que havia experimentat l’economia d’Alcanar i els pobles propers requeria la construcció de pous per a les societats de regants, i això suposa un impuls per l’empresa Joan Reverter. Tant és així que l’any 1973 constitueix una S.A anomenada Talleres Reverter Castell i s’instal·la en un taller més gran i preparat per poder donar servei a les noves demandes dels clients, com ara caldereria lleugera per a altres empreses industrials.

Finalment, l’any 1985, es produeix un darrer trasllat a les actuals instal·lacions, amb una superfície vde 14.000m2, dels quals 3.500 corresponen a naus i 250 a oficines. El nou taller, més gran i millor equipat, ens permetrà treballar en projectes de major embergadura i oferir productes i serveis de major valor afegit.

L’any 2001, Núria i Marta Reverter assumeixen la direcció de l’empresa, des de gerència i direcció financera respectivament, amb l’objectiu de modernitzar i obrir l’empresa a nous mercats. Per assolir-ho, decideixen invertir en equips com plegadores, cisalles, taules de plasma i oxitall i un robot de soldadura. També canvien la imatge corporativa, amb una nova denominació social (Reverter Industries) i un canvi de logotip. Finalment, Reverter obre una oficina a Barcelona (Premià de Dalt), encarregada de gestionar els projectes de mediambient i que ha permès iniciar la internacionalització de l’empresa.


VISIÓ, MISSIÓ I VALORS


La visió, missió i els valors de Reverter són els 3 eixos que ens guien en la presa de decisions estratègiques i defineixen la nostra forma de ser i de fer.

Integritat i Confiança en les persones:

El capital humà és l’actiu més important de Reverter i per això cuidem les persones, invertim en la seva formació i promovem el respecte, l’honestedat i la cooperació.

Professionalitat i ordre en el treball

Assumim la responsabilitat de la nostra feina i treballem per la millora contínua i l’excel·lència.

Energia per tirar endavant i pel progrés

Ens defineix la capacitat de superació, la flexibilitat i versatilitat a diferents feines i escenaris, som creatius en la ressolució de problemes i apostem decididament per la innovació.

Donar solucions a mida i en excel·lència, en fabricació, muntatge i manteniment, per tal que el client ens senti com de la pròpia empresa, al mateix temps que aportem valor afegit als stakeholders i a la societat en general.

La visió de Reverter és convertir-se en un referent del sud d’Europa en els mercats en què opera, consolidar la internacionalització ja iniciada i desenvolupar tecnologies més eficients en gestió de residus per fer front als reptes mediambientals del segle XXI.


QUALITAT


La gestió de la qualitat i la prevenció de riscos laborals són dues prioritats de Reverter Industries. Per això, comptem amb diversos certificats que acrediten els nostres esforços per excel·lir en aquests camps.

ISO 9001

ISO 9001

rea

Certificat d’inscripció al registre d’empreses acreditades per treballar al sector de la construcció de Catalunya

redpro

Certificat RePRO


POLÍTICA DE PREVENCIÓ


La planificació de la prevenció des del moment del diseny del projecte empresarial; l’avaluació inicial de riscos inherents al treball a desenvolupar; les mesures d’acció preventiva adequades i el control de l’efectivitat d’aquestes, constitueixen els elements bàsics del nou enfocament en la Prevenció de Riscos Laborals.

La nostra empresa disposa d’un sistema de gestió actiu de la prevenció, existint un veritable compromís per eliminar els riscos. Aquest compromís s’aconsegueix adoptant mesures que assegurin la formació, participació i conscienciació de tots els membres de l’organització.

La nostra Política de Prevenció es basa en:

  • Enfocament Actiu: Preferència per les accions preventives per sobre de les reparadores.
  • Compromís actiu de la direcció.
  • Implicació de tots els membres de l’organització.

AMPLIACIÓ DE CAPACITAT PRODUCTIVA


PDR.CAT2020

L’any 2016 hem realitzat un projecte d’inversió finançat per la Unió Europea dintre el marc del programa LEADER. S’ha ampliat la capacitat productiva de l’empresa amb l’adquisició de nova maquinària i programes per al disseny de maquinària